Beth yw dwyn pêl rhigol dwfn?

Nid yw pob beryn pêl yr ​​un peth. Mae gwahanol fathau o ddyluniadau wedi'u cynllunio i fodloni gofynion penodol, felly os nad ydych chi'n beiriannydd neu'n gyflenwr (hyd yn oed os ydych chi'n gwneud weithiau), nid yw bob amser yn hawdd dewis yr un sy'n gweddu orau i'ch anghenion.

Cymerwch un o'r mathau dwyn a ddefnyddir amlaf - Bearings pêl groove dwfn. Nid yw'r ffaith ei fod yn cael ei ddefnyddio'n aml yn golygu ei fod yn iawn ar gyfer eich cais penodol. Gadewch i ni edrych ar yr ychydig funudau nesaf i gael mwy o wybodaeth.

A yw Bearings pêl groove dwfn y dewis iawn heddiw? Cysylltwch â ni heddiw am unrhyw gwestiynau.

Nodweddion dwyn pêl rhigol dwfn

Mae dwyn pêl groove dwfn yn addas iawn ar gyfer trin llwyth mawr a chyflymder rhedeg yn gyflym. Gallant wrthsefyll llwythi rheiddiol a llwythi echelinol (neu fyrdwn) cyfyngedig. Yn fyr, mae'n ddewis da a fydd pwysau ar y dwyn pêl groove dwfn ar ddwy ochr y dwyn o'r siafft (rheiddiol) ac ar hyd y siafft (echelinol).

Dyma erthygl dda yn disgrifio'r gwahaniaeth rhwng llwythi byrdwn rheiddiol ac echelinol.

Manteision dwyn pêl groove dwfn

Yn ogystal â bod yn amlbwrpas, mae Bearings pêl groove dwfn yn cynnig llawer o fuddion, gan gynnwys:

· gweithrediad tawel a torque cychwyn llai

· opsiynau iro / iro lluosog

Gofynion gwasanaeth neu gynnal a chadw lleiaf

Cymhwyso dwyn pêl groove dwfn

Nawr bod gennych well dealltwriaeth o beth yw cyfeiriadau peli rhigol dwfn, dyma restr o ddiwydiannau sy'n dibynnu arnyn nhw yn gyffredinol:

· Amaethyddiaeth

·  moduron

· Prosesu bwyd

· Trosglwyddiad

· offer peiriant

· Prosesu adnoddau

· Triniaeth feddygol

· Argraffu

· pympiau

· rheilffyrdd a thrafnidiaeth

· Ynni gwynt

Mae atebion wedi'u teilwra ar gael


Amser post: Rhag-18-2020